صفحه اصلی فیلم و مستند های آموزشی محصولات ویژه عضویت در خبرنامه تماس با ما تبلیــغات کنکوری ها سوالات آزمون استخدامی


پروژه بررسی نمادگرایی در معماری ایرانی اسلامی – مهندسی معماری

توضیحات :

زیستن انسان در جامعه، توام با تاثیر پذیری از فرهنگ آن جامعه است. اجتماع از رهگذر تبلیغ و تبیین اعتقادات اساسی، ارزش ها و رفتارهای پذیرفته شده، نمادهای فرهنگی خود را، در بین مردم رواج می دهد. در این تحقیق اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای و استفاده از منابع و اطلاعات موجود در کتب و مقالات جمع آوری شده است و به بررسی و شناخت انواع  تزیینات در معماری اسلامی و همچنین نمادشناسی آرایه های معماری ایرانی اسلامی خواهیم پرداخت.

 

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • ١- مقدمه
 • ١-١- پیشینه پژوهش
 • ١-٢- اهداف پژوهش، روش تحقیق و روش نمونه گیری
 • روش تحقیق
 • ١-٣- پرسشهای پژوهش
 • ٢- بررسی نمادگرایی در معماری ایرانی –اسلامی
 • ٢-١- عوامل گسترش و توسعه فرهنگ
 • ٢-٢- هنر معماری اسلامی
 • ٢-۴- دیدگاه فلسفه
 • ٢-۵- واژه شناسی نمادگرایی
 • ٢-۶- واژه شناسی هویت
 • ٢-٧- بررسی نقش حاکمیت در کاربرد نمادها
 • ٢-٨- رمز پردازی و نمادگرایی
 • ٢-٩- بیان نمادین در معماری
 • ٢-١١- هویت ایرانی در نقوش هنر اسلامی
 • ٢-١١- مسجد کامل ترین نماد معماری اسلامی
 • ٢-١٢- محراب
 • ٢-١٣- گنبد
 • نتیجه گیری
 • منابع و ماخذ

 


آذر ۲۵ام, ۱۳۹۵ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

پروژه بررسی بافت فولادهای HSLA – مهندسی مواد

توضیحات :

هدف از انجام این تحقیق بررسی بافت و ناهمسانگردی در فولاد HSLA میباشد. بدین منظور که در ابتدا نحوه سازو کار بافت در فولادهای HSLA مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد تبلور مجدد عمده نوین عامل در تشکیل بافت در این نوع فولادهاست سپس گریدهای مختلف از فولادهای HSLA را مورد بررسی قرار دادیم که بافت فریت و آستنیت و لایه های سطحی و لایه های میانی ضخامت مورد بررسی قرار گرفت.

 

فهرست مطالب :

 • چکیده

فصل اول : مقدمه

 • ١-١ورق های فولادی کم آلیاژ استحکام بالا
 • ١-٢طراحی فولادهای کم آلیاژ استحکام بالا
 • ١-٣ مکانیزم های استحکام بخشی در فولاد های HSLA:
 • ١-۴اثرات اضاف شدن میکروآلیاژها
 • فولادهای میکروآلیاژهای وانادیم
 • تأثیر منگنز بر فولاد های میکروآلیاژهای وانادیم دار
 • فولادهای میکرو آلیاژِ نیوبیوم

فصل دوم : مروری بر روشهای مطالعه بافت

 • ٢-١مقدمه ای بر اروش های اندازه گیری بافت
 • روش های ماکروسکوپی
 • روش های میکروسکوپی
 • ٢-٢تصاویر قطبی
 • ٢-٣تصاویر قطبی معکوس
 • ٢-۴توابع توزیع جهت و فضای اویلر
 • ٢-۵فضای رودریگز فرانک
 • ٢-۶عدم تطابق
 • ٢-٧پراش پرتو ایکس

فصل سوم : مکانیزم بافت

 • ٣-١معرفی
 • ٣-٢: فولاد های کربنی
 • ٣-٢-١زمانبندی تغییر شکل زیاد
 • ٣-٢-٢-شار کم در مرحله نورد گرم
 • ٣-٢-٣- فولادهای فریت –پرلیت
 • ٣-٣ بافت

فصل چهارم : مثال های کاربردی

 • ۴-١-معرفی
 • CSP : compact strip product
 • ۴-٢ بافت فریت
 • ۴-٣ بافت آستنیت باقی مانده
 • ۴-۴ توضیح کیفی از شیب بافتی

فصل پنجم : جمع بندی، نتیجه گیری

فصل ششم : منابع مراجعه

 


آذر ۱ام, ۱۳۹۵ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

گزارش کارآموزی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان – مهندسی مواد

توضیحات :

در چارچوب پروتوکل همکاری های فنی و اقتصادی بین دولت ایران و شوروی سابق، احداث کارخانه ذوب آهن، مورد توافق قرارگرفت و موافقتنامه هایی به امضا رسید که در ۲۳ دیماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس رسید. یکی از اصول این توافقنامه همکاری دولت شوروی در زمینه احداث کارخانه ذوب آهن در ایران بود که نتیجه این توافق احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان بود.

 

فهرست مطالب :

فصل اول: تاریخچه و خط تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان

 • تاریخچه ذوب آهن
 • بخش آگلومراسیون
 • کک سازی
 • بخش کوره بلند
 • بخش فولاد سازی
 • مهندسی نورد
 • تولیدات شرکت سهامی ذوب آهن

فصل دوم: نقش ایمنی در صنعت

 • ایمنی در صنعت
 • تعاریف و محتوا
 • منظور از ایمن و غیر ایمن چیست؟
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • مدیریت و راهبری ایمنی
 • عوامل اصلی در مدیریت ایمنی
 • بهداست و ایمنی
 • ایمنی در افزایش بهره وری
 • حفاظت و ایمنی

فصل سوم: ایمنی دیگ ها و ظروف تحت فشار

 • انواع دیگ ها
 • موارد حفظ و نگهداری و بازرسی دیگ های بخار
 • تست هیدرواستاتیک
 • آیین نامه حفاظتی دیگ ها و ظروف تحت فشار

فصل چهارم: دستورالعمل به کاربردن سیستم ژتونی

 • سیستم ژتونی
 • دستورالعمل به کار بردن سیستم ژتونی
 • روش اجرای کار
 • روش اجرای سیستم ژتونی

فصل پنجم: چارت سازمانی HSE

 • چارت ایمنی
 • دستورالعمل شغلی بازرس ارشد ایمنی فنی
 • دستورالعمل شغلی بازرس ایمنی فنی
 • دستورالعمل شغلی مسئول ایمنی فنی
 • فعالیت های امور کارشناسی (دفتر فنی) در مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست
 • دستورالعمل وظایف مدیران، سرپرستان و سایر کارکنان در قبال مسائل ایمنی

فصل ششم: کار در ارتفاع و نکات ایمنی آن

 • کار در ارتفاع
 • ایمنی کار در ارتفاع
 • دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع

فصل هفتم: حفاظت در برابر اشعه

 • اثرات پرتوهای یونساز
 • اصل ALARA
 • سیستم حفاظت رادیولوژیکی
 • دزیمتر فردی و انواع آن
 • حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی
 • حفاظت در برابر پرتوگیری داخلی بدن
 • اصول ایمنی پرتونگاری
 • رادیو ایزوتوپ ها در ذوب آهن

فصل هشتم: گزارش و بازدیدها

 • گزارش بازدیدها و موارد ناایمن مشاهده شده در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 • مشاهدات و نتایج به دست آمده
 • موارد غیر ایمن مشاهده شده در قسمتهای مختلف

 


مهر ۲۳ام, ۱۳۹۵ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،

پروژه بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم – مهندسی عمران

توضیحات :

در تحقیق حاضر شرایط واقعی هیدراسیون سیمان در لایه های سطحی بتن حجیم مدل سازی آزمایشگاهی شده است. سه رژیم حرارتی با دمای پیک ۴٩، ۶١ و ٧٣ درجه سلسیوس در طول مدت ٢۴ ساعت بر روی نمو نه های بتن با نسبت آب به سیمان ۳۶/۰ اعمال گردیده است. نمونه ها پس از تحمل رژیم حرارتی به محیط آزمایشگاه منتقل و تا سنین آزمایش نگهداری شده اند.

 

فهرست مطالب :

 • خلاصه
 • ١. مقدمه
 • ٢. هدف
 • ٣. طرا حی آزمایش و مصالح مصرفی
 • ١.٣. طرح اختلاط
 • ٢.٣. نحوه ی اختلاط و قالب گیری
 • ٣.٣. دستگاه TMCC
 • ۴.٣. آزمایش ها
 • ۴. نتایج
 • ۵. نتیجه گیری
 • ۶. مراجع

 


مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۵ | | دسته: پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

مقاله بررسی حسابرسی دیجیتالی – حسابداری

توضیحات :

هدف این مقاله بررسی شواهد دیجیتالی می باشد. با پیشرفت های تکنولوژی، فنون رایانه ی حسابرسی راهنمای بزرگی برای حسابرسان می باشد، به هر حال حسابرسان نیازمند رویکرد جدید حسابرسی برای جمع اوری شواهد دیجیتالی می باشند. این رویکرد باید اطلاعات مهم و حساس را نشان دهد. بیشتر اقدامات قانونی علیه حسابرسان ناشی از فقدان شواهد قابل اطمینان می باشد. تعین این که شواهد دیجیتالی که حسابرس جمع آوری می کند مناسب و قابل اطمینان است یک چالش است.

 

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • مقدمه
 • مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
 • مفهوم شواهد حسابرسی
 • شواهد دیجیتالی
 • فرآیند حسابرسی
 • هشدارهایی به حسابرسان
 • نتیجه گیری
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین
 • Digital audit

 


تیر ۱۸ام, ۱۳۹۵ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،

پایان نامه طراحی موزه ی آیین زرتشت – مهندسی معماری

توضیحات :

رساله ی حاضر پژوهشی است در عرصه ی دانش معماری که به عنوان طراحی موزه ی آئین زرتشت با تاکید بر مقوله ی بازسازی و بازشناسی فرهنگ و تمدن کهن ایران سعی بر آن شده است که با گذشته ی دیرین و سنن و تمدن گذشته خود پیوند برقرار کرده و بیش از پیش سعی در شناخت آیین ملی و تمدن کهن خود داشته باشیم. به گونه ای که همواره محیطی مقدس و آموزشی و فرهنگ شناسی بر تمام فعالیت های اجتماعی و تفریحی جمعیت بهره بردار حاکم گردد.

 

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • پیشگفتار

فصل اول : شناخت کلی اولیه طرح مسئله          

 • فرضیات
 • ضرورت انجام موضوع
 • ماهیت و مقیاس پروژه
 • موقعیت فضایی – مکانی پروژه
 • اهداف پژوهش

فصل دوم : شناخت استان تهران بخش اول  بررسی های جغرافیایی

 • مقدمه
 • اطلاعات کلی استان تهران
 • موقعیت استان تهران در تقسیمات کشوری
 • زمین شناسی استان تهران
 • ناهمواریهای استان تهران
 • آلودگیهای زیست محیطی
 • عوارض ناشی از آلودگی هوا
 • آلودگی آب
 • مخاطرات طبیعی در استان تهران
 • زلزله
 • بارندگی
 • بادهای تهران
 • جمع بندی و نتیجه گیری
 • بخش دوم : بررسی های تاریخی تهران
 • مقدمه
 • سابقه سکونت و فعالیت در استان تهران
 • دوره پهلوی
 • طرح جامع شهر تهران
 • چشمانداز توسعه بلندمدت شهر تهران
 • حریم تهران
 • سابقه تاریخی تهران
 • تهران در عصر قاجار
 • تهران در عصر پهلوی
 • جمع بندی و نتیجه گیری
 • بخش سوم : بررسی خصوصیات جمعیتی تهران
 • مقدمه
 • زندگی شهری
 • شهرهای جدید
 • جمعیت در استان تهران
 • عوامل طبیعی
 • عوامل صنعتی
 • علل سرمایه گذاری صنعتی در استان تهران
 • رشد جمعیت تهران
 • مهاجرت
 • گردشگری در استان تهران
 • مکان های دیدنی و تاریخی
 • نگاهی اجمالی برگردشگری در استان تهران
 • جمع بندی و نتیجه گیری

فصل سوم : بررسی شرایط اقلیمی       

 • مقدمه
 • تقسیمات اقلیمی در ایران
 • هدف از مطالعات اقلیمی
 • منطقه آسایش
 • تأثیر دمای هوا
 • تأثیر رطوبت
 • تأثیر جریان هوا
 • شرایط اقلیمی تهران و ساختمان
 • خصوصیات اقلیمی ساختمان در تهران
 • تهویه مورد نیاز اقلیم گرم و خشک
 • جمع بندی و نتیجه گیری

فصل چهارم : مبانی نظری طرح          

 • مقدمه
 • مبانی نظری طرح
 • موزه و تعریف آن
 • تاریخچه موزه در جهان
 • تاریخچه موزه در ایران
 • ویژگیهای ساختمانی موزه
 • ٣- مکان قرار گیری ساختمان موزه
 • نکات مهم در مورد مبانی طراحی موزه
 • انواع موزه ها
 • نقش موزه ها
 • گالریهای آثار هنری
 • زرتشت به روایت تاریخ
 • ایران ؛ زادگاه فلسفه
 • نخستین برخورد شرق و غرب
 • کیش زرتشت و کتاب مقدس
 • تعالیم اصلی .دوعنصر خیر و شر
 • جشن نوروز
 • پیوند موزه ها وگذشته
 • کعبه زرتشت
 • ظاهر بنا
 • مشخصات فیزیکی بنا
 • کاربرد بنا
 • اهمیت بنا
 • جمع بندی و نتیجه گیری
 • ویژگیهای ساختمانی
 • ویژگیهای مکانی
 • ویژگیهای اصلی طراحی فضایی
 • ویژگیهای اصلی از نگاه ناظر بیرونی
 • خوانایی در ترکیب احجام و فضا ها
 • زرتشت

فصل پنجم : برنامه عملکردی و فیزیکی عرصه بندی کل مجموعه    

 • عرصه معرفی
 • عرصه اداری
 • عرصه آموزشی
 • عرصه خدمات رفاهی و عمومی
 • عرصه خدمات پشتیبانی
 • ضوابط طراحی موزه
 • پیوستگی و جدایی یا انسجام و تمایز
 • سیرکلاسیون فضاهای نمایش
 • طرح زنجیره ای
 • طرح ستاره ای
 • طرح بادبزنی
 • مسیر بازدید آزاد (مدار گردش اختیاری )
 • ضوابط دید ناظر
 • نورپردازی در موزه ها
 • نورپردازی فضاهای سرویس دهی عمومی
 • نور پردازی مصنوعی
 • پنجره ی دیواری
 • پنجره ی سقفی
 • منابع نوری
 • شدت نور
 • کنترل نور
 • نور طبیعی
 • شرایط محیطی موزه
 • اندازه در موزه ها
 • تناسبات انسانی
 • ارتفاع مناسب برای دیدن
 • اندازه ها و فضای نمایش
 • نمایش در موزه ها
 • لیست فضاها
 • نتیجه گیری و جمع بندی

فصل ششم : سوابق انجام پروژه در قالب زمان و مکان       

 • آتشکده شهر کرمان
 • مسابقه آدریان بزرگ
 • نمو نه های خارجی
 • موزه یهود دانیل لیبنسکیند
 • موزه تاریخ هلوکاست موشه سفدی
 • نتیجه گیری و جمع بندی
 • فصل ششم  موقعیت وتحلیل سایت

فصل هفتم : سازه و تاسیسات  

 • مقدمه
 • تاسیسات در موزه ها
 • سیستم های حرارتی و برودتی
 • سیستم برق
 • تجهیزات نظافت
 • مقابله با سرقت
 • ایمنی در مقابل آتش
 • نتیجه گیری و جمع بندی

فصل هشتم : روند طراحی و رسیدن به کانسپت مورد نظر   

 • مقدمه
 • الهام از گودال باغچه
 • توضیحات طرح موزه آیین زرتشت
 • منابع و ماخذ

 


خرداد ۲ام, ۱۳۹۵ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ،

پایان نامه مطالعه و بررسی تشکیل، کنترل و ممانعت از تشکیل رسوب آسفالتین در مخزن – مهندسی شیمی

توضیحات :

رسوب آسفالتین در مخزن یکی از اصلی ترین مشکلات در حین تولید در برخی از میادین نفتی می باشد. رسوب آسفالتین در محیط متخلخل با کاهش تراوایی یا تغییر ترشوندگی سازند، به مخزن آسیب می رساند. این آسیب ها مشکلت جدی و عدیده ای هستند. زیرا از بین بردن آن ها بسیار سخت، هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن خواهد بود. بنابراین شرایط تولید بایستی به نحوی طراحی شود که از رسوب آسفالتین ممانعت به عمل آید.

 

فهرست مطالب :

 • چکیده

فصل اول : آشنایی با آسفالتین، عوامل موثر بر تشکیل و مشکلت ناشی از آن     

 • ١-١ تعریف آسفالتین
 • ١-٢ ساختار آسفالتین
 • ١-٣ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آسفالتین
 • ١-۴ طبیعت مولکول های آسفالتین
 • ١-۵ عوامل موثر در ناپایداری و رسوب آسفالتین
 • ١-۵-١ غلظت و نوع مواد
 • ١-۵-٢ دما
 • ١-۵-٣ فشار
 • ١-۵-۴ خصوصیات حلال اضافه شونده
 • ١-۵-۵ دیگر عوامل موثر بر تشکیل رسوب آسفالتین
 • ١-۶ مشکلت ناشی از رسوب و ته نشست آسفالتین
 • ١-۶-١ انسداد
 • ١-۶-٢ تغییرات ترشوندگی
 • ١-۶-٣ دیگر مشکلت رسوب آسفالتین در مخازن نفت

فصل دوم : بررسی مدل های ارائه شده و مکانیزم های تشکیل رسوب آسفالتین و تخمین مقدار آن    

 • ٢-١ مکانیزم های تشکیل لخته های آسفالتین
 • ٢-١-١ مکانیزم حلالیت
 • ٢-١-٢ مکانیزم کلوییدی
 • ٢-١-٣ مکانیزم انعقاد یا تشکیل توده
 • ٢-١-۴ مکانیزم الکتروکینتیک
 • ٢-٢ مدل محلول های پلیمری
 • ٢-٣ مدل کلوییدی
 • ٢-۴ مدل معادله حالت
 • ٢-۵ مدل مایسلیزاسیون
 • ٢-۶ پیش بینی نقطه ی شروع رسوب آسفالتین با معادلت ابعادی
 • ٢-۶-١ معادله ی ابعادی به شکل تابعی از فشار
 • ٢-٧ مدل هوش مصنوعی

فصل سوم : روش های تشخیص رسوب آسفالتین  

 • ٣-١ روش میکروسکوپی
 • ٣-٢ روش جذب نور
 • ٣-٣ روش وزن سنجی
 • ٣-۴ روش هدایت سنجی الکتریکی
 • ٣-۵ روش انتقال حرارت
 • ٣-۶ روش ویسکومتری
 • ٣-٧ روش اندازه گیری کشش بین سطحی

فصل چهارم : بررسی راه های کنترل و ممانعت از تشکیل رسوب آسفالتین       

 • ۴-١ مروری بر روش های رفع مشکل آسفالتین
 • ۴-١-١ روش های مکانیکی
 • ۴-١-٢ روش های شیمیایی
 • ۴-١-٣ روش های حرارتی
 • ۴-١-۴ روش نوین تزریق گاز اشباع با نانو ذرات
 • ۴-٢ استفاده از فناوری نانو جهت کاهش رسوب آسفالتین

فصل پنجم : مطالعات و بررسی های موردی      

 • ۵-١ ارزیابی بازدارنده های آسفالتین در شرایط استاندارد و شرایط مخزن
 • ۵-٢ پیش بینی رسوب آسفالتین با بسط مدل فلوری – هاگینز توسط معادله حالت اصلح شده ی اسماعیل زاده – روشنفکر

نتیجه گیری         

منابع     

 


اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۵ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ،

گزارش کارآموزی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون – مهندسی شیمی

توضیحات :

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر اساس برنامه های مدون متکی بر مطالعات و ارزیابی مخازن نفتی و هماهنگی با برنامه های وزارت نفت، تولید و استحصال نفت خام بیش از پنجاه میدان نفتی را به انجام می رساند. نفت تولیدی در واحدهای بهره برداری، فرآورش گردیده و گاز همراه آن جدا می شود. بخشی از نفت خام تولیدی به پالایشگاه های کشور و مابقی به سمت پایانه صادراتی خارک هدایت می شود.

 

فهرست مطالب :

فصل ١: آشنایی با مکان کارآموزی

 • ١ -شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب
 • الف -اهداف
 • ب -برنامه های فعلی
 • ج -وضعیت موجود
 • چ-حوزه عملیات
 • ه -برنامه تولید
 • خ -پروژه های درحال انجام
 • د -شرکتهای تابعه
 • ٢ – شرکت بهره برداری نفت وگازمارون
 • الف -تاریخچه
 • ب -شرح وظایف
 • ج -اهداف
 • چ -برنامه های فعلی
 • ٣ -تفسیر موقعیت من در شرکت مهندسی نفت و گاز مارون

فصل ٢ : ارزیابی سنجش های مرتبط با کارآموزی          

 • ١ -اداره مهندسی بهره برداری
 • ب -آزمایش PI
 • ج -چگونگی کشف نفت
 • چ -چگونگی حفاری یک چاه نفت در میدان مارون
 • لوله های درون چاه:
 • ح -تسهیلات موجود درسرچاه (Well head facilities)
 • ٢ -اداره مهندسی فرآورش
 • ٢-١- مجموع تاسیسات زیر نظر اداره مهندسی فرآورش:
 • الف – واحد بهره برداری:
 • A- Sun relief valve
 • B- Pressure gauge
 • C- Surface safety valve
 • D- Temperature gauge
 • E- Sample point
 • F- Pressurizing line
 • G- Control valve
 • H- Orifice plate
 • I- Non –Return valves
 • J- Header
 • K- Separator
 • L- S.R.H) Safety Relief Valves)
 • M- B.D) Blow Down)
 • علل به کاربردن دستگاه های تفکیک:
 • N -واحدتفکیک
 • O -واحدهای ارسالی خروجی جداکننده ها در شرکت مارون
 • ب -واحد نمک زدایی:
 • مخزن نمک گیر ثقلی (Colascer)

فصل ٣ : آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات   

 


اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۵ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ،

گزارش کارآموزش تعمیرات برق در پتروشیمی برزویه(نوری) – مهندسی برق (قدرت)

توضیحات :

شرکت پتروشیمی برزویه (نوری) به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی تولید کننده مـواد آروماتیک در جهان با ٨٠٠ میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی و ریالی و با ظرفیت ۵/۴ میلیون تن انواع محصولات و با ایجاد اشتغال برای حدود ١٠٠٠ نفر، از جمله طرح های استراتژیک برنامه پنجساله سوم (١٣٨۴-١٣٨٠) شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می باشد. این گزارش کارآموزی مربوط به واحد تعمیرات برق پتروشیمی برزویه (نوری) می باشد.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی 

 • تاریخچه
 • موقعیت جغرافیایی و فرصت ها:
 • مشخصات کلی:
 • محصولات و کاربرد آنها:
 • ساختار سازمانی:
 • نمودار کارکنان رسمی:
 • نمودار کارکنان پیمانکاری:
 • تأمین کنندگان خوراک:
 • فرآیند تولید:
 • شرح فرآیند:
 • طرح های توسعه:

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته ی علمی کارآموز         

 • موقعیت کاری رشته برق در این شرکت:
 • بررسی شرح وظایف:
 • امور جاری در دست اقدام:
 • برنامه های آینده محل کاراموزی:
 • تکنیک های استفاده شده در مجتمع:

فصل سوم : آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات 

 • SUB STAION A
 • SUB STATION B
 • SUBSTATION C
 • روتین دوره ای ترانس های قدرت:
 • روتین دوره ای سیستم ارت:
 • رفع عیب از کابل مربوط به ٣۵٠١ – HE:
 • روتین دوره ای باطری های SUB C
 • رفع عیب از سیستم HEAT RACING:
 • انجام ٩٢٠٨ – TSR:
 • روتین دوره ای دیزل ژنراتور:
 • رفع اشکال از A ۴٠٠۴–PM:
 • روتین A مربوط به الکتروموتورهای واحد PX:
 • بازنگری و تکمیل بانک خازنی در مجتمع:
 • استاندارد ١٠٣۶ IEEE
 • نحوه حفاظت
 • جمع بندی
 • نمایی از اجرای طرح جدید بانک خاذنی
 • اتصال کوتاه درسیم پیچ استاتور A-PM
 • نمایی از پتروشیمی برزویه

 


فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۵ | | دسته: پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ،

پروژه ی بررسی کوره های القایی تحت خلأ – مهندسی مواد

توضیحات :

تولید آلیاژهای تمیز در شرایط معمولی امکان پذیر نبوده و از این رو استفاده از تکنولوژی های نوینی به منظور کاهش ناخالصی های این مواد توسعه یافته است، بطوریکه میزان ناخالصی ها بصورت روزافزونی در حال تقلیل است. ذوب القایی تحت خلا یکی از بهترین روش هایی است که به مدد آن میتوان، آلیاژهای تمیز و به بیان بهتر آلیاژهای با مقادیر ناخالصی کمتر را تولید کرد و لذا در ادامه این مطالعه به بررسی این تکنولوژی پرداخته خواهد شد.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • معرفی V.I.M
 • ذوب القایی تحت خلا (VIM)
 • شرح فرآیند
 • ساختمان کوره VIM
 • سیستم کنترل
 • سیستم ایجاد خلا
 • الف – پمپ روغنی گردشی
 • ب- پمپ روتس
 • ج- پمپ روغنی انتشاری
 • تلاطم حمام مذاب در کوره های VIM
 • نیتروژن زدایی
 • اکسیژن زدایی
 • کاهش ناخالصی های غیر فلزی مضر
 • هیدروژن زدایی
 • واکنش گوگرد زدایی
 • آخال زدایی
 • پاکسازی و تصفیه مذاب در VIM
 • بوته و مواد نسوز
 • واکنش عناصر و ترکیبات مختلف با آستر نسوز
 • تکنولوژیهای جدید
 • فرآیند VIDP
 • فرآیند ریخته گری کاسه ای در بوته مسی (جداره سرد)
 • مزایای VIM
 • محدودیت های VIM
 • ۱) جدایشهای ساختار انجمادی
 • ۲) واکنش مذاب با مواد نسوز
 • محصولات تولیدی VIM
 • تبخیر عناصر آلیاژی
 • اتوماسیون کوره های VIM
 • منابع و مآخذ

 


فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۵ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،

پروژه ی فرآیندها و راکتورهای پلیمرشدن تولید پلی الفین ها – مهندسی شیمی

توضیحات :

فرایند تولید پلی الفین ها و بطور خاص پلی اتیلن در سال ١٩٣٩ میلادی برای اولین بار صنعتی شد. در این فرآیند که فرآیند فشار بالا نیز نامیده می شود پلیمرشدن اتیلن در فشار MPa ١٩٠و ۱۷۰ درجه سانتیگراد با استفاده از آغازگر رادیکال آزاد انجام شد. پلی اتیلن حاصل به دلیل استفاده از آغازگر رادیکال آزاد، دارای ساختار ملکولی با شاخه های زیاد و در نتیجه بلورینگی و دانسیته کم می باشد و پلی اتیلن سبک نامیده می شود.

 

فهرست مطالب :

 • ١- مقدمه
 • ٢- فرایند پلیمرشدن زنجیری الفین ها
 • ٣- فرایندها ی پلیمرشدن کئوردیناسونی الفین ها
 • ٣-١- فرایند پلیمرشدن دوغابی
 • ٣-٢- فرایند پلیمرشدن فاز گاز
 • ٣- ٣- فرایند پلیمرشدن محلول
 • ٣-۴- توالی راکتورهای پلیمرشدن  و آلیاژ سازی
 • ۴‐ فرایندهای صنعتی تولید پلی الفین ها
 • ۴-١- فرایندهای صنعتی تولید پلی اتیلن
 • ۴-١-١- فناوری Spherilene
 • ۴-١-٢- فناوری Innovene
 • ۴-١-٣- فناوری Hostalen
 • ۴-١-۴- فرایند های  TM-Lupotech TS
 • ۴-٢- فرایندهای صنعتی تولید پلی پروپیلن
 • ۴-٢-١- فناوری Spheripol
 • ۴-٢-٢- فرایند Spherizone
 • ۵-  مراجع

 


فروردین ۷ام, ۱۳۹۵ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ،

پروژه ی بررسی سرامیک ها و اهمیت اتصال در آنها – مهندسی مواد

توضیحات :

در این پروژه به بررسی سرامیک ها و اهمیت اتصال در آنها پرداخته شده است. همچنین در فصل های دوم تا پنجم نحوه اتصال بین دو ماده سرامیکی و اتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز بررسی میشود. در ابتدا اتصال بین سرامیک با فلز بررسی میشود که این اتصال نیازمند متالیزه کردن یا فلزی کردن سطح سرامیک میباشد چرا که با این کار جذب و چسبندگی فلز به سرامیک بهتر انجام میشود.

 

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • مقدمه
 • ١-١- فرایند متالیزه کردن
 • ٢-١ تکنیک پودر فلز زینترشده
 • ١-٣ تکنیکهای نمک فلز نسوز یا راکتیو
 • ١-۴ تکنیک پودر شیشه. فلز
 • ١-۵ تکنیک رسوب دادن بخار
 • فصل ٢: روشهای اتصال سرامیک به فلز با استفاده از فاز جامد
 • ٢-١ تکنیک استفاده از پرس گرم
 • ٢-٢ اتصال به وسیله باند دیفوزیونی
 • فصل ٣ : روشهای اتصال سرامیک به فلز بااستفاده از فازمایع
 • ٣-١ – لحیم کاری
 • جوشکاری Brazing
 • ۴-١ اتصال سرامیکهای اکسیدی به یکدیگر با استفاده از شیشه
 • ۵- اتصال سرامیکهای غیراکسیدی
 • ۵-١ واکنشهای اتصالی
 • ۵-٢ روش های اتصال
 • ۵-۵ خواص اتصال
 • ۵-۶ مواد مخصوص اتصال
 • کاربرد در دستگاههای خودکار
 • کاربرد در الکترونیک
 • مصارف هسته ای
 • کاربردهای متفرقه
 • منابع

 


فروردین ۷ام, ۱۳۹۵ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

مقاله تأثیر فوق ذوب و دمای قالب بر عملکرد آندهای ریختگی فداشونده آلومینیمی – مهندسی مواد

توضیحات :

در مقاله تأثیر فوق ذوب و دمای قالب بر عملکرد آندهای ریختگی فداشونده آلومینیمی تأثیر درجه حرارت قالب و دمای ریخته گری بر خواص الکتروشیمیایی آند فداشونده Al-Zn-In مورد پژوهش قرار گرفته است. قالب در درجه حرارتهای ۴۰۰ ،۳۰۰ ،۲۰۰ ،۱۰۰ ،۲۵ و ۵۰۰ درجه سانتیگراد آماده ریخته گری و نمونه ها در دماهای ۷۵۰ ،۷۱۰ ،۶۷۰ و ۸۳۰ درجه سانتیگراد ریخته گری شده و جهت انجام آزمایشات الکتروشیمیایی مهیا گردیدند.

 

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • مقدمه
 • – روش تحقیق
 • الف) آزمایش استاندارد NACE
 • ج) آزمایش پلاریزاسیون
 • – نتایج و مباحث
 • – نتیجه گیری
 • – مراجع

 


فروردین ۵ام, ۱۳۹۵ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ،

پایان نامه بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آن ها – مهندسی مکانیک

توضیحات :

پایان نامه بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آن ها بر اساس تحقیق و طراحی یکی از برنامه های اصلی صنعت در چند ساله اخیر در مورد خودروهای برقی تهیه و تدوین شده است و این پروژه به بررسی خودرو های برقی و طراحی و ساخت آنها و هم چنین به بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی می پردازد.

 

فهرست مطالب :

چکیده

فصل ١- نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی 

 • — خصوصیات خودروی برقی
 • — تعریف خودروی برقی
 • — تاریخچه تولید خودروی برقی و مزیت آن نسبت به خودرو احتراقی
 • — انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آنها
 • ١-۴-١-  موتورهای الکتریکی جریان مستقیم
 • ١-۴-٢-  موتورهای الکتریکی جریان متناوب
 • — باتریهای قابل استفاده در خودرو برقی
 • — سیستم های تولید و انتقال نیرو برای خودروهای الکتریکی تولید انبوه
 • ١-۶-١-  خودرو برقی با موتور جریان مستقیم dc
 • ١-۶-٢- خودرو برقی با موتور جریان متناوب ac
 • ١-۶-٣- خودروهای دو منظوره
 • — مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیری

فصل ٢-  سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز 

 • — تأثیر وزن در خودرو برقی
 • ٢-١-١- تأثیر وزن بر شتاب
 • ٢-١-٢- تأثیر وزن در شیب ها
 • ٢-١-٣-  تأثیر وزن بر سرعت خودرو
 • ٢-١-۴-  تأثیر وزن بر مسافت طی شده توسط خودرو
 • ٢-١-۵ توزیع وزن
 • — نیروی مقاومت هوا
 • — رانندگی در جاده
 • ٢-٣-١-  توجه به تایرهای خودرو
 • ٢-٣-٢-  محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو
 • — تجهیزات انتقال قدرت
 • ٢-۴-١- سیستمهای انتقال قدرت
 • ٢-۴-٢- تفاوت مشخصات موتور الکتریکی و موتور احتراقی
 • ٢-۴-٣- بررسی دنده ها
 • ٢-۴-۴-  جعبه دنده اتوماتیک و دستی
 • ٢-۴-۵-  سیستم های انتقال قدرت و سیال های سبک یا سنگین برای روانکاری
 • — مشخصات خودروهای برقی
 • ٢-۵-١- توان و گشتاور
 • ٢-۵-٢- محاسبه گشتاور لازم خودرو
 • ٢-۵-٣- محاسبه گشتاور خروجی موتور
 • ٢-۵-۴- مقایسه منحنی های گشتاور لازم و گشتاور خروجی موتور

فصل ٣- طراحی سیستم انتقال قدرت پیکان برقی تبدیلی 

 • — مشخصات کلی خودرو و درون شهری پیکان برقی
 • ٣-١-١- شتابگیری مناسب
 • ٣-١-٢- سرعت میانگین پیشینه
 • ٣-١-٣- تأثیر شیب
 • ٣-١-۴-  برد
 • — محاسبه توان مورد نیاز خودرو
 • ٣-٢-١- محاسبه نیروی شتابگیری
 • ٣-٢-٢- نیروی حرکت در شیب
 • ٣-٢-٣-  نیروی مقاومت غلتشی
 • ٣-٢-۴-  نیروی مقاومت هوا
 • ٣-٢-۵- نیروی مقاومت وزش باد
 • ٣-٢-۶- رسم منحنی گشتاور و توان
 • — طراحی قطعات مورد نیاز سیستم انتقال قدرت
 • ٣-٣-١-  فلایویل
 • ٣-٣-٢-  بوش نگهدارنده فلایویل
 • ٣-٣-٣-  محاسبه فلنج پوسته
 • ٣-٣-۴-  طرحی شاسی زیر موتور

فصل ۴- نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی  

فصل ۵- سلولهای خورشیدی  Solar cells 

 • — توضیحات کلی
 • — بازدهی سلول  Cell Efficiency
 • ۵-٢-١-  آرسنید گالیم (GaAs)
 • ۵-٢-٢- سیلیکون (Si)
 • — انواع سلولهای سیلیکونی
 • ۵-٣-١- تک بلور  “Monocrystaline”
 • ۵-٣-٢- چند بلور “Polycrystaline”
 • ۵-٣-٣-  بی شکل و بی نظم “Amorphous”
 • — فناوریهای تولید
 • Screen printed
 • — مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی
 • ۵-۵-١-  نحوه کار کردن سلولهای خورشیدی (فتوولتاییک pv)
 • ۵-۵-٢- سیلیکون در سلولهای خورشیدی
 • ۵-۵-٣- هنگامی که نور به سلولهای خورشیدی برخورد می کند

فصل ۶- طراحی بدنه و شاسی 

 • — بارهای وارده به شاسی
 • ۶-١-١-  بارهای استاتیکی
 • ۶-١-٢-  بارهای دینامیکی (مربوط به سیستم تعلیق )
 • ۶-١-٣-  نیازمندیها
 • ۶-١-۴- انواع شاسیها
 • ۶-١-۵- فرم فضایی
 • ۶-١-۶- مواد به کار رفته در شاسیها
 • ۶-١-٧- مونوکوکهای کامپوزیتی
 • ۶-١-٨- جای راننده

فصل ٧- ناحیه خورشیدی  

 • — بررسی عوامل گوناگون
 • ٧-١-١- خنک نگهداشتن ناحیه
 • ٧-١-٢-  چیدن سلولها
 • ٧-١-٣- اتصال داخلی سلولها
 • ٧-١-۴-  پوششها
 • ٧-٢-١-  فناوریها
 • — تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR
 • — طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی وزیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر
 • ٧-۴-١- وضعیت الکتریکی ناحیه پانل خورشیدی
 • ٧-۴-٢-  نکات استنتاجی
 • — نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی
 • ٧-۵-١- مشخصات ناحیه

فصل ٨- تحلیل آیرودینامیکی 

 • — طراحی پیکره اصلی
 • ٨-١-١-  قوانین مسابقه
 • –نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه
 • — نحوه طراحی برای دراگ پایین
 • — نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب
 • — نیازهای اضافی توان خورشیدی
 • — نحوه طراحی ناحیه خورشیدی
 • — ساختن شکل اصلی به صورت تجربی
 • — تحلیل طراحی
 • — خواندن نقشه ها برای CFD
 • — نتایج CFD
 • — طراحی دوباره براساس CFD
 • — نتایج CFD از تحلیل دوم
 • — نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنه

فصل ٩- سیستم های مکانیکی 

 • — سیستم رانش
 • ٩-١-١-  بررسی عملکرد سیستم رانش
 • ٩-١-٢-  انواع مکانیزمها
 • ٩-١-٣-  انواع سیستم های انتقال قدرت
 • — سیستم تعلیق
 • ٩-٢-١-  معایب
 • ٩-٢-٢-  مزایا
 • ٩-٢-٣-  رفتارهای دلخواه از تعلیق
 • ٩-٢-۴-  اجزا
 • ٩-٢-۵-  انواع سیستم تعلیق
 • — ترمزها
 • ٩-٣-١-انواع ترمزها
 • ٩-٣-٢- مشکلات
 • ٩-٣-٣- توضیح
 • — چرخ ها و تایرها
 • ٩-۴-١-  انواع چرخها
 • ٩-۴-٢-  تایرها
 • ٩-۴-٣-  تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرها

فصل ١٠- موتور

 • — انواع موتور
 • ١٠-١-١-  القایی AC
 • ١٠-١-٢-  مقاومت متغیر
 • ١٠-١-٣-  Dc جاروبک شده
 • ١٠-١-۴-  Dc بدون جاروبک
 • ١٠-١-۵-  موتورهای چرخ
 • فصل ١١- غزال ایرانی

Abstract

فهرست منابع 

 


فروردین ۴ام, ۱۳۹۵ | | دسته: پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

پایان نامه تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب در آزمایش آنها (NDT) – مهندسی برق

توضیحات :

با استفاده از اصول بسیار معروف فیزیکی تعدادی سیستم بازرسی غیر چشمی ابداع شده کـه مـی توانـد اطلاعاتی از کیفیت قطعات یک تجهیز فراهم آورد، درحالی که هیچگونه تغییری یا آسیبی به قطعـه یـا دستگاه مورد آزمایش وارد نسازند، سیستم های آزمون غیر مخرب به اختصار N.D.T نامیده می شود. دراین پایان نامه به بررسی و تشریح انواع تست های غیر مخرب و مزایای و محدودیت های آنها و بکارگیری آنها در سیستم قدرت پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب :

چکیده
فصل ۱- ارتباط پایداری شبکه با عملکرد صحیح تجهیزات
۱-۱-     مقدمه
۱-۲-    تجزیه و تحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع ، فوق توزیع و انتقال
۱-۲-۱-     کلیدهای قدرت
۱-۲-۲-     اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکرد صحیح کلیدها شوند
۱-۲-۳-     اشکالات ناشی از عدم عملکرد صحیح کلیدها
۱-۲-۴-     عوامل موثر در میزان عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم
۱-۲-۵-     خصوصیات عمده و مهمی که کلیدهای قدرت باید داشته باشند.
۱-۲-۶-     تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند
۱-۲-۷-     انواع کلیدهای قدرت (دیژنکتور)
۱-۲-۸-     سکسیونر و کلید زمین و کلید ویژه تخلیه بارالکتریکی
۱-۲-۹-     کلید زمین
۱-۲-۱۰-   کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی ( کلید زمین با توانایی وصل)
۱-۲-۱۱-   فیوز
۱-۲-۱۲-   کلید بار
۱-۲-۱۳-   سکسیونر قابل قطع زیر بار
۱-۲-۱۴-   انواع و موارد استفاده ترانسفوماتورها
۱-۳-    انتخاب کلیدهای فشار قوی
۱-۳-۱-     انتخاب برحسب مشخصات نامی
۱-۳-۲-     انتخاب با توجه به وظیفه قطع و وصل
فصل ۲-    ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی
۲-۱-    مقدمه
۲-۲-    روشهای مختلف بازبینی وبازرسی فنی
فصل ۳-   بررسی سیستم های مختلف آزمونهای غیر مخرب
۳-۱-    مقدمه
۳-۲-    تکنیک بازرسی با مایع نافذ
۳-۲-۱-     اصول بازرسی بامایع نافذ
۳-۲-۲-     ویژگی های یک مایع نافذ
۳-۲-۳-     مزایا و محدوئدیت ها ودامنه کار برد تکنیک بازرسی با مایع نافذ
۳-۳-    سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی
۳-۳-۱-     مغناطیسی کردن قطعات
۳-۳-۲-     آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی
۳-۳-۳-     مزایا و محدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی
۳-۴-    سیستم بازرسی با جریان فوکو
۳-۴-۱-     ساختمان سیم پیچ ها
۳-۴-۲-     انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی
۳-۵-    سیستم بازرسی بارادیوگرافی
۳-۵-۱-     برخی از محدودیت های رادیو گرافی
۳-۵-۲-     اصول رادیو گرافی
۳-۶-    سیستم ترموگرافی
فصل ۴-مطالعه و بررسی و سیستم های ترموگرافیک در تست تجهیزات شبکه های توزیع و انتقال نیرو
۴-۱-    مقدمه
۴-۲-    تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز
۴-۳-    طیف اشعه مادون قرمز
۴-۴-    اصول و نحوه کار سیستم های ترموگرافیک
۴-۵-    استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات
فصل ۵-    بررسی و تعیین نقاط معیوب تجهیزات با استفاده از ترموگرافی
۵-۱-    مقدمه
۵-۲-    اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی
۵-۳-    عوامل مشکل زا در تعیین درجه حرارت اضافی
۵-۴-    نمونه هایی از عکس های حرارتی و نحوه تجزیه و تحلیل آنها
فصل ۶-    دوربین کرونا
۶-۱-    مقدمه
۶-۲-    کرونا
۶-۳-    دوربین کرونا
۶-۴-    ساختار عملیاتی دوربین های کرونا
۶-۵-    کاربرد دوربینهای کرونا
۶-۵-۱-     بازدیدهای زمینی خطوط انتقال نیرو
۶-۵-۲-     بازدیدهای پریودیک تجهیزات پستهای فشار قوی
۶-۵-۳-     بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع
۶-۵-۴-     بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو
فصل ۷-   بررسی روغن ترانسفور ماتورها و روشهای بازرسی آن
۷-۱-    مقدمه
۷-۲-    عایق روغن
۷-۳-    آزمایشات روغن
۷-۳-۱-     آزمایش گازکراماتوگرافی
۷-۳-۲-     رطوبت
۷-۳-۳-     ویسکوزیته
۷-۳-۴-     کشش بین سطحی
۷-۳-۵-     عدد اسیدی کل
۷-۳-۶-     نقطه اشتعال
فصل ۸-   گازکروماتوگرافی
۸-۱-    مقدمه
۸-۲-    گاز کاروماتوگرافی
۸-۳-    آنالیز نتایج حاصل از کروماتوگرافی
۸-۳-۱-     روش نسبت دورننبرگ (Dornen Bergs Ratio Methol)
۸-۳-۲-     روش نسبت راجرز(Rogers Ratio Methogd)
۸-۳-۳-     روش نسبت راجرز پیشرفته
نتیجه گیری و پیشنهادات
اختصارات
واژه نامه
منابع فارسی
منابع لاتین
Abstract

 


اسفند ۶ام, ۱۳۹۴ | | دسته: پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،

پروژه ی مطالعه موردی انتخاب اکسیژن زدای مناسب برای آب تغذیه بویلر – مهندسی شیمی

توضیحات :

اولین دلیل اهمیت اکسیژن به‌ عنوان یک فاکـتور شاخص، در خوردگی فلزات است. اگر شمـا اکسیژن موجود در آب را بزدائید، پس می‌توانید تأثیر منفی خوردگی را کاهش دهید. در این مقـاله به مقـایسه انواع اکسیژن زداهـای متـداول در صنعت پرداخته و پس از بررسی کلیه محاسن و معایب این مواد، برای یک شرکت با سیستم بخار با فشار بالا ماده اکسیژن زدای DEHA را انتخاب نموده و به مصرف رسانده است.

 

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • مقدمه
 • انواع اکسیژن زداهای متداول در صنعت
 • ٢-١- سولفیت سدیم
 • ٢-٢- هیدرازین
 • ٢-٣- کربوهیدرازید
 • ٢-٣- اریتوربات (C6H8O6)
 • ٢-۴- متیل اتیل کتوکسیم (MEKO)
 • ٢-۵- هیدروکوئینون
 • ٢-۶- دی اتیل هیدروکسیل آمین (DEHA)
 • بحث و نتیجه گیری
 • مراجع
 • Abstract

 


دی ۲۷ام, ۱۳۹۴ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
[Text-Advertisements]