صفحه اصلی فیلم و مستند های آموزشی محصولات ویژه عضویت در خبرنامه تماس با ما تبلیــغات کنکوری ها سوالات آزمون استخدامی


دانلود رایگان مقاله نقش فرهنگ در پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان – مدیریت

توضیحات :

در پژوهش نقش فرهنگ در پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان ضمن بررسی ابعاد مختلف فرهنگ و تشریح خصوصیات اصلی یک فرهنگ به نقش همسو بودن ارزش ها و باورهای افراد یک سازمان بویژه باورها و نگرش های مدیران عالی، مدیران میانی و پرسنل اجرایی در جایگاه و موقعیت موسسات اقتصادی و تولیدی و صنعتی در جهان کنونی و کسب برتری نسبی شرکت ها با همان امکانات موجود و از طریق اعمال مدیریت فرهنگی سازمان پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • مقدمه
 • طبقه بندی سیستمها و جایگاه فرهنگ
 • فرهنگ و استراتژی
 • تاثیر فرهنگ در استراتژی سازمانها
 • خصوصیات اصلی فرهنگ
 • مدل سازی تغییرات در فرهنگ
 • نتیجه گیری
 • منابع و ماخذ
 • سایر منایع و ماخذ

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۱۲ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word و Pdf

 


تیر ۱۳ام, ۱۳۹۶ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه LMS – مدیریت

توضیحات :

سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس سیستم مدیریت یکپارچه خود را مبتنی بر الگوهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2000)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2004) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001 : 1999) مستقر نموده است. که هدف از این سیستم مدیریت یکپارچه، حصول اطمینان از انطباق با خط مشی و اهداف خرد و کلان IMS و حصول اطمینان انطباق با قوانین دولتی و سایر الزامات HSE است.

 

فهرست مطالب :

 • دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS Scope )
 • کلیات
 • کاربرد
 • الزامات مستندسازی
 • فرمها(برای سوابق)
 • نظامنامه IMS
 • کنترل مستندات
 • کنترل سوابق  Ims
 • مسئولیت مدیریت (Management Commitment)
 • تعهد مدیریت
 • خط مشی IMS
 • طرح ریزی
 • اهداف IMS (اهداف کلان و خرد)
 • طرح ریزی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )
 • نماینده مدیریت
 • ارتباطات
 • بازنگری مدیریت
 • ورودی بازنگری مدیریت
 • مدیریت منابع ( Recource Management )
 • تأمین منابع
 • ….

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۴۱ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۶ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمان های دولتی – مدیریت

توضیحات :

این تحقیق کاربرد مدیریت کیفیت جامع را در سازمانهای بخش دولتی مورد بررسی قرار می دهد. ارزیابی ویژگی های عملی این سازمانها درباره ۱۰ بعد مدیریت کیفیت جامع (مثل روابط عرضه کننده و مدیریت نیروی کار) توسط نویسندگان و یا بکار گیری ادبیات دانشگاهی شناسایی و تعریف شده است. این مقاله با ارزیابی آنچه که مدیریت کیفیت جامع نامیده می شود و با در نظر گرفتن تفکر موجود بر روی این مفهوم و منابع آن در بخش رقابتی و خصوصی، بویژه تولید کارگاهی آغاز می شود. شرایطی که در آن سازمان های دولتی فعالیت می کنند نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و یک بررسی در ارتباط با کاربرد مدیریت کیفیت جامع در این نوع سازمانها با بکار گیری ۱۰ بعد انتخابی از مبحث مدیریت کیفیت جامع مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • مقدمه
 • مدیریت کیفیت جامع
 • یک طبقه بندی از سازمانهای دولتی
 • کاربرد مدیریت کیفیت جامع
 • ابعاد مدیریت کیفیت جامع
 • نتایج

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۲۴ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word و Pdf

 


آذر ۱۶ام, ۱۳۹۵ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها – مدیریت

توضیحات :

روش عبارت است از یک سری عملیات و مراحلی که برای اجرای تمام یا قسمتی از یک سیستم انجام می شود. بعبارت دیگر برای اجرای هر سیستم، نیاز به تهیه دستورالعملهایی است که حدود وظایف، میزان مسئولیت ها و نحوه انجام دادن فعالیتهای گوناگون را مشخص کند. همچنین می توان روش را اجزائی از یک سیستم محسوب نمود.

 

فهرست مطالب :

فصل اول : تعاریف، وظایف و مسئولیتها
بخش ۱: تعریف اصطلاحات
سیستم
روش
شیوه یا متد
تعریف تجزیه و تحلیل سیستمها
مفروضات (داده ها)
تعریف اطلاعات
تعریف فرم
بخش ۲: وظایف و مسئولیتها
دلایل آغاز تجزیه و تحلیل سیستمها
فواید تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها
تحلیل گر سیستم کیست؟
تحلیل گر سیستم و نقش او در فرایند تجزیه و تحلیل و طراحی سستم
فصل دوم : مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها
مرحله یکم: شناخت مشکل و تبیین آنها
مرحله دوم: ایجاد فرضیه
مرحله سوم: گردآوری اطلاعات
۱-کتابخانه
۲-استفاده از اسناد و مدارک و بایگانیها
۳-جداول و نمودارهای سازمانی
۴-مشاهده
الف – مشاهده مستقیم
ب – مشاهده غیرمستقیم
۵-پرسشنامه
الف – پرسشنامه آزاد
ب – پرسشنامه ثابت
۶-مصاحبه
الف – مصاحبه آزاد
ب – مصاحبه منظم
مرحله چهارم: طبقه بنید اطلاعات
جدول
نموادار
الف – نمودار خطی
ب – نمودار میله ای یا ستونی
ج – نمودار دایره ای
د – نمودار فضایی
هـ – نمودارهای سازمانی
مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مرحله ششم: نتیجه گیری و ارائه راه حل
نحوه ارائه حل
۱-همخوانی با برنامه های سازمان
۲-ارائه چند راه حل به جای یک راه حل
۳-مطابقت با قوانین و مقررات
۴-قابلیت اعمال
۵-تناسب بین هزینه اجرا و منافع حاصله از اجرای طرح
۶-سهولت اجرا
مرحله هفتم: تهیه و تنظیم گزارش
مرحله هشتم: اجرا
مرحله نهم: آزمایش طرح جدید
مرحله دهم: استقرار طرح جدید
الف – روش موازی یا هم زمان
ب – روش تدریجی یا مرحله ای
ج – روش یکباره
د – روش اجرای آزمایشی
مرحله یازدهم – ارزیابی عملکرد

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۲۹ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


آذر ۱۲ام, ۱۳۹۵ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی – مدیریت

توضیحات :

مقاله مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی با اشاره ای به اهمیت مدیریت منابع انسانی در شرکتهای تعاونی در محیط رقابتی امروز آغاز می شود. در ادامه شماری از پژوهش های گذشته که روابط مثبت و مهم بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی، تعهد کارکنان و عملکرد تجارزی شرکت را کشف نموده اند، بطور اجمالی بررسی می شوند. همچنین این مقاله، فقدان مطالعات میدانی مدیریت منابع انسانی در حوزه تعاونی ها را خاطر نشان نموده و با بحثی در خصوص کاربردهای این حوزه برای شرکتهای تعاونی در مالزی پایان می یابد.

 

فهرست مطالب :

 • خلاصه
 • مقدمه
 • مدیریت منابع انسانی در تعاونیها
 • تعریف مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
 • تاثیر تعهد سازمانی
 • ….

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۱۰ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۵ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله ارزش مدیریت استراتژِیک – مدیریت

توضیحات :

جاذبه هر رویکرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر برای مؤسسه است. این، به ویژه درباره نظام مدیریت استراتژی با تأثیر عمده‌ای که بر تدوین و اجرای برنامه‌ها دارد، صادق است. مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌های کسب و کار، تأثیر فرآیندهای مدیریت استراتژیک را بر نتیجه نهایی اندازه‌گیری کرده‌اند. یکی از نخستین مطالعات عمده توسط آنسوف و همکاران در سال ۱۹۷۰ اجرا گردید. در این مقاله به بررسی ارزش مدیریت استراتژِیک می پردازیم.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • ابعاد تصمیمات استراتژیک
 • ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک
 • رسمیت در مدیریت استراتژیک
 • انواع ساختارهای مدیریت استراتژیک
 • ویژگیهای تصمیمات مدیریت استراتژیک
 • رسمیت در مدیریت استراتژیک
 • جریان تعامل و تکرار فرایند استراتژیک
 • منافع مالی
 • مزایای مدیریت استراتژیک
 • خطرهای مدیریت استراتژیک
 • اهمیت استراتژی و فواید آن برای مؤسسه
 • تعریف و هدف مدیریت استراتژیک
 • ویژگی‌های مدیریت استراتژیک
 • استراتژی تغییر
 • استراتژی‌های جهانی و چند ملیتی
 • مراحل مدیریت استراتژیک
 • …..

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۳۵ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


تیر ۲۹ام, ۱۳۹۵ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان جزوه پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی – مدیریت

پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی

توضیحات :

در این جزوه نخست به مباحثات نظریه ای در مورد ماهیت و اهمیت مدل جدید HRM پرداختیم، در فصل اول موضوعات استراتژیکی گوناگون و مرتبط با HRM را مورد بررسی قرار می دهیم. تنها به خاطر اینکه مدل HRM در معرض چالش و رقابت قرار دارد، از اینرو بیشتر به مفهوم استراتژی می پردازیم، بنابراین قبل از اینکه نگاهی به برخی از موضوعات مربوط به مفهوم استراتژی HRM بیندازیم در این فصل ابتدا مفاهیم و چارچوب مدیریت استراتژیک را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

فهرست مطالب :

مقدمه
مدیریت استراتژیک
سلسله مراتب استراتژی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
HRM و عملکرد سازمانی

 


تیر ۲۰ام, ۱۳۹۵ | | دسته: کتاب ها و جزوه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (MRPII) – مدیریت

توضیحات :

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (MRPII) را می توان بعنوان روشی برای طراحی و برنامه ریزی مدیریتی، اجرا و کنترل فعالیت تولیدی تعریف کرد. MRPII توسط شرکتهای تولید کننده ابداع و اختراع شد اما در اکثر صنایع غیر تولیدی نظیر صنایع خدماتی و توزیع کننده نیز عمومیت یافته است. MRPII در یک حلقه بسته یا حلقه ای دارای فیدبک (پسفورد) بصورت یکپارچه درآمده و در پیش بینی تقاضا، برنامه ریزی تولید و زمانبندی تولید و کنترل فعالیت تولیدی بکار گرفته می شود.

 

فهرست مطالب :

 • پیشرفت و تکامل MRP
 • پیشرفت و تکامل اولیه
 • اقدامات مدیریتی تغییر یافته MRP
 • MRP بعنوان یک سیستم اطلاعاتی مدیریت امکانات و تدارکات
 • طراحی و برنامه ریزی تجهیزات و ملزومات مواد اولیه
 • در چه نقاطی MRP مفید است و در چه نقاطی مفید و کارآمد نیست؟
 • منطق محاسباتی MRP
 • نمایش محاسباتی برای شرکت XY
 • ساختار تولید، فهرست و صورتحساب مواد اولیه و قانونمند کردن داده ورودی
 • فایل اصلی فهرست کالا و موجودی
 • داده های ورودی زمانبندی و برنامه ریزی اصلی
 • لیست اجزای بکار رفته و شبکه بندی
 • استفاده از اطلاعات خروجی MRP:
 • تثبیت نیازها و ملزومات
 • MRP و حداقل کردن پرداختی فهرست کالا و موجودی
 • امنیت کالاهای انبار شده:
 • امنیت کالاهای انبار شده برای موارد مستقل از سفارش و تقاضا:
 • Push and Pull
 • خروجیهای اطلاعاتی مربوط به محاسبات MRP/CRP
 • عملکرد سفارشی MRP
 • کنترل فعالیت تولیدی
 • طراحی و برنامه ریزی قابلیت و ظرفیت امکانات
 • درجات و رده بندی های سیستم ها و ساختارها
 • درجه بندی و رتبه بندی سیستم های MRP
 • چک لیست MRP
 • خدمات مشتری (پس از فروش)
 • کیفیت
 • تولید کنندگی
 • مدیریت فهرست کالا و موجودی
 • ابزارهای مدیریتی جدید
 • خرید دقیقاً مبتنی بر زمان
 • رابطها
 • رضایت کاربر سیستم
 • آموزش و مدیریت کارمندان MRP
 • طراحی توزیع امکانات و تجهیزات (DRP)
 • جمع بندی و نتیجه گیری

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۵۲ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۵ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله برنامه ریزی استراتژیک – مدیریت

توضیحات :

برنامه‌ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و به هم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه خروجی فرایند برنامه‌ریزی است اما برنامه ریزی یک فرایند پیوسته است که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می یابد.

 

فهرست مطالب :

 • تعریف برنامه‌ریزی
 • برنامه‌ریزی و تغییر
 • استراتژی
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک
 • تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک
 • استراتژی
 • مدیریت استراتژیک
 • ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک
 • مزایای مدیریت استراتژیک
 • فرآیند مدیریت استراتژیک
 • موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک
 • بررسی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک
 • فرهنگ و مدیریت استراتژیک
 • جایگاه مدیریت استراتژیک
 • اعتقاد به ایجاد تحول و نوآوری
 • بررسی محیطی (محیط داخلی و خارجی)
 • تعیین چشم‌انداز کارآمد یا نقاط مطلوب

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۲۴ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۵ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله حسابداری مدیریتی – مدیریت (بازرگانی)

توضیحات :

حسابداری مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود، شیوه ای در شناسایی، اندازه گیری، گرد آوری، تحلیل، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می باشد که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی، برآورد و کنترل یک سازمان به کار می برد. حسابداری مدیریتی، مسئولیت آماده سازی گزارشات مالی را برای گروه های غیر مدیریتی مثل آژانس های قانونی و مقام های مالیاتی، ایجاد می نماید.

 

فهرست مطالب :

 • یک نقطه نظر: نقش حسابداری مدیریتی
 • حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی
 • حسابدارهای مدیریتی
 • حسابداری های مالی
 • حسابداری هزینه ای در برابر حسابداری مدیریتی
 • کار مدیریت
 • جنبۀ تشکیلاتی حسابداری مدیریتی
 • کنترلر شیب
 • مفاهیم هزینه، شرایط و طبقه بندی
 • طبقه بندی هزینه ها
 • هزینه های نقش مدیریتی
 • هزینه های تولیدی
 • هزینه های مستقیم و غیر مستقیم
 • هزینه های محصولی و هزینه های دوره ای
 • هزینه های برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری
 • هزینه های استاندارد
 • تعاریف و انواع بودجه

 

• این مقاله در قالب فایل Word و در ۱۵ صفحه ارائه شده است.

 


دی ۱۷ام, ۱۳۹۴ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله طرح ریزی توزیع نیازمندی ها – مدیریت

توضیحات :

طرح ریزی توزیع نیازمندی ها (DRP) اولین بار بعنوان یک روش فنی برای طرح ریزی عملیاتهای توزیع و پخش شرکت های تولیدی ارائه و مورد توجه قرار گرفت. بعنوان یک نتیجه تجربی که توسط این روش در شرکتهای تولیدی بدست آمد DRP می توانست برای اکثر انواع و نمونه های عملیاتی توزیعی و پخش و فرآیند های مرتبط بکار گرفته شود.

 

فهرست مطالب :

 • ایده اساسی و پایه ای DRP
 • طرح ریزی مرحله ای زمانی
 • هدف اولیه از بکارگیری DRP
 • ارتباط طرح ریزی توزیع
 • نگاهی شفاف و دقیق بر توزیع
 • نمایش و توضیح منطق DRP
 • ساختار شبکه توزیع
 • محاسبات DRP
 • مراکز توزیع منطقه ای
 • قضاوت و تصمیم گیری طراح
 • گزارشات و نتایج مورد انتظار
 • نقش کنونی طراحان DRP
 • متغیرهای طرح ریزی
 • پایه و مبنای DRP
 • خصوصیات و ویژگیهای بنیادین DRP
 • نیاز به فهرستهای کالا و موجودی دقیق و صحیح
 • توزیع طرح ریزی مرحله ای زمانی
 • …..

 

• این مقاله در قالب فایل Word و در ۳۴ صفحه ارائه شده است.

 


شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۴ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله سازماندهی کمی – مدیریت

توضیحات :

اگرچه مدیریت به مفهوم کلی آن سابقه‌ای به قدمت زندگی اجتماعی انسان و حتی بیشتر از آن را دارد، اما آنچه که به نام دانش مدیریت برای مدیریت سازمانها و مؤسسات، بخصوص مؤسسات انتفاعی تکامل پیدا کرده است، مربوط به اواخر قرن نوزدهم و عمدتاُ قرن بیستم است.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • مکتب‌ها و تئوریهای مدیریت
 • مکتب کلاسیک
 • نئوکلاسیک و نوعدوستی صنعتی
 • مکتب نوین مدیریت یا مکتب مبنی بر تئوریهای سیستمها
 • سازمان و سازماندهی
 • تعریف سازمان از دیدگاه‌های مختلف
 • سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی
 • مناطق مدیریت (Management Zones)
 • تثبیت سازمان
 • بوروکراسی (Bureaucracy)
 • مارکسیسم و بوروکراسی
 • ماکس و بروبوروکراسی: (Max weber)
 • سازماندهی Organization
 • نمودارهای سازمانی
 • تقسیم کار و طبقه‌بندی وظائف در تشکیل سازمان
 • …..

 

• این مقاله در قالب فایل Word و در ۷۳ صفحه ارائه شده است.

 


تیر ۹ام, ۱۳۹۴ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله سیستم های تولید انعطاف پذیر – مدیریت

توضیحات :

در مقاله سیستم های تولید انعطاف پذیر شرح داده خواهد شد که چگونه توسعــه های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه هوش مصنوعی و سیستم های خبره، وضعیت تولید در جوامع صنعتی را دگرگون ساخته است.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • تولید انعطاف‌پذیر
 • مزیت‌ رقابتی‌ تولید انعطاف‌پذیر
 • رفتار با مشتری‌
 • افزایش‌ توانایی‌ جهت‌ رقابت‌
 • تعریف‌ جدید از سازمان‌
 • آزادی‌ عمل‌ در قیمت‌گذاری‌
 • خط‌ سیر انتقال‌ کالا
 • روشهای‌ تبلیغاتی‌
 • ماهیت‌ فعالیتهای‌ فروش‌
 • اقدامات‌ و فعالیتهای‌ مدیران‌
 • اتوماسیون
 • سطوح سلسله مراتبی سیستم های اتوماسیون صنعتی
 • سطح فیلد Field Level
 • سطح (Call Level)
 • سطح (Areal Level)
 • سطح (Plant Level)
 • منابع

 

• این مقاله در قالب فایل Word و در ۵۳ صفحه ارائه شده است.

 


اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۴ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله اشتباهات مدیران منابع انسانی – مدیریت

توضیحات :

این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌کند. این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید که چگونه فرآیند مدیریت عملکرد با رویکردی نوین و کاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشکلات عملکردی و در نتیجه از میان برداشتن موانع در قالب الگویی هفت عامله، حمایت می‌کند.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • ۱۰ اشتباه رایج ارزشیابی
 • اشتباهات رایج دپارتمان‌های منابع انسانی
 • ماهیت و بهبود عملکرد
 • نتیجه گیری
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • امور اداری
 • امور منابع انسانی
 • انضباط کارکنان
 • انگیزش، مشارکت و روابط کارکنان
 • فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • ارزشیابی مشاغل
 • انتخاب
 • انتصاب
 • برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 • بکارگماری
 • بهداشت و ایمنی کارکنان
 • تجزیه و تحلیل شغل
 • …..

 

• این مقاله در ۳۳ صفحه و در قالب فایل Word ارائه شده است.

 


اسفند ۲۳ام, ۱۳۹۳ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان پروژه طرح اتوماسیون اداری – مدیریت

 

توضیحات :

استفاده مناسب از فناوری‏های نوین و به خصوص امکانات فراهم‏ آمده در زمینه فناوری اطلاعات می‏تواند هر سازمانی را دچار تحول سازد. استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها می‏تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهره ‏وری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • تعریف پروژه
 • اهداف پروژه
 • مراحل انجام کار
 • انتخاب نرم ‏افزار
 • تشکیل کمیته راهبری
 • شناخت و برنامه ‏ریزی
 • برنامه زمان‏بندی سیستم اتوماسیون اداری
 • آموزش
 • نصب و راه‏ اندازی
 • پشتیبانی
 • اقدامات انجام شده (درصد پیشرفت)
 • پیوست ‏ها

 

♦ این پروژه با فرمت Word و در ۲۰۰ صفحه ارائه شده است.

 


بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۳ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله روابط صنعتی – مهندسی صنایع و مدیریت

 

توضیحات :

محققان چنین اظهار می‌‌کنند که بعضی از امور وقت‌گیر بیشتر بر حسب عادت انجام می‌‌گیرد تا برای بازدهی. اثر بخشی یا سودآوری. این گونه فعالیتها چنان با زندگی ما عجین شده‌اند که هیچ کس فکر نمی‌‌کند چرا آنها را انجام می‌دهیم یا اینکه ممکن است راه‌های بهتری برای رسیدن به نتایج مشابه وجود داشته باشد.

 

فهرست مطالب :

 • چهار اصل مدیریت زمان
 • کارهای قابل حذف
 • برچسب قیمت هر فعالیت
 • تفویض اختیار
 • موانع روانی تفویض اختیار
 • کی و چه کاری را تفویض کنید
 • چگونه تفویض اختیار کنید
 • بیرون راندن غاصبان
 • صرفه جویی در وقت هنگام خواندن ونوشتن
 • خواندن شش نوع از متداولترین مطلب تجاری
 • …..

 

♦ این مقاله با فرمت Word و در ۴۳ صفحه ارائه شده است.

 


بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۳ | | دسته: پایان نامه ها و مقالات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ،
[Text-Advertisements]