صفحه اصلی فیلم و مستند های آموزشی محصولات ویژه عضویت در خبرنامه تماس با ما تبلیــغات کنکوری ها سوالات آزمون استخدامی
دانلود رایگان پروژه حق شفعه در قانون مدنی ایران – حقوق

توضیحات :

یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحله کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است. موضوع مورد مطالعه ما در این تحقیق، بررسی مرحله نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی می‌باشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحله دوم اختصاص خواهیم داد.

 

فهرست مطالب :

پیشگفتار

 • الف – موضوع تحقیق
 • ب – هدف از انتخاب موضوع
 • ج – روش تحقیق
 • د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث
 • مقدمه

فصل اول : کلیات و مفاهیم

 • مقدمه
 • بخش اول : تاریخچه حق شفعه
 • بخش دوم : مفهوم حق شفعه
 • مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه
 • مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی
 • بخش سوم : اوصاف حق شفعه
 • مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است
 • مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است
 • مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد
 • مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث
 • مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش
 • مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده
 • مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست
 • مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
 • مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است
 • مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه

 • مقدمه
 • شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه
 • شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه
 • شرط سوم : لزوم شرکت
 • استثناء بر شرط
 • شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر
 • شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع
 • نکته اول : وقفی بودن حصه یکی از دو شریک
 • بند اول : دیدگاه فقها
 • بند دوم : دیدگاه قانونگذار
 • نکته دوم : خیاری بودن بیع
 • بند اول :‌ دیدگاه فقها
 • بند دوم : دیدگاه قانونگذار
 • نکته سوم : بیع فضولی
 • نکته چهارم : اقاله بیع
 • نکته پنجم : فسخ بیع

فصل سوم : زوال حق شفعه

 • زوال اختیاری وقهری
 • اسباب زوال حق شفعه
 • مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه
 • الف: اسقاط حق پیش از بیع
 • ب: فروش حصه از جانب شفیع
 • مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه
 • الف: فوریت در حق شفعه
 • ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن
 • ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه
 • د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم : اخذ به شفعه

 • ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن
 • شرایط شفیع
 • دعوای اخذ به شفعه
 • خلاصه و نتیجه گیری
 • فهرست منابع

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۷۴ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۵ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان پروژه ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان – حقوق

توضیحات :

ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد. سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری و … می باشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی می باشند.

 

فهرست مطالب :

مقدمه    

 • سازمان اداری کشور در شهرستان ها

مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری

 • بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری
 • بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری
 • راههای قیمومیت اداری
 • بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری
 • محاسن عدم تمرکز اداری
 • بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران

مبحث دوم: تقسیمات کشوری 

مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی       

 • بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری
 • فرمانداران
 • بخشداران
 • وظایف امنیتی فرمانداران
 • شورای تامین شهرستان
 • وظایف سیاسی
 • وظایف اداری فرمانداران
 • وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور
 • سایر وظایف فرمانداران
 • مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها)
 • شوراها در قانون اساسی
 • شوراها در قوانین و مقررات دیگر
 • اصول تشکیلات شوراها
 • تعداد اعضاء شوراها
 • تعداد اعضای علی البدل
 • انواع شوراها
 • شورای اسلامی روستا
 • شورای بخش
 • شورای شهر و شهرک
 • شورای اسلامی شهرستان
 • چگونگی انتخاب اعضای شورا
 • شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
 • محرومان از انتخاب شدن
 • محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق
 • اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان
 • رسالت شوراها طبق قانون اساسی
 • نظارت بر اداره امور کشور
 • وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی
 • وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش
 • وظایف شورای اسلامی شهر
 • نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار
 • وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان
 • سازمان شهرداری ها
 • فعالیت های اداره
 • -هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)

نتیجه گیری         

منابع و مآخذ   

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۱۳۵ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


دی ۲۴ام, ۱۳۹۵ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی – حقوق

توضیحات :

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست.

 

فهرست مطالب :

 • تعریف بزهکاری
 • تعریف بزه در رویکرد های مختلف
 • رویکرد حقوقی جرم
 • رویکرد جامعه شناختی
 • رویکرد جرم شناسی
 • تعریف انواع بزه های معمول
 • رویکرد  شکل ظاهری (Body type theories)
 • رویکرد ساختار زیستی
 • رویکرد روانشناختی
 • رویکرد وضعیت اقتصادی
 • رویکرد کنترل اجتماعی
 • رویکرد پیوند افتراقی
 • رویکردهای التقاطی
 • پیشگیری از بزهکاری
 • پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم
 • …..

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۲۳ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


مهر ۹ام, ۱۳۹۵ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله بررسی حقوق بین الملل خصوصی – حقوق

توضیحات :

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوصی باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را بر روابط افراد یا هم توان در حقوق خصوصی یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی (ملی) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند.

 

فهرست مطالب :

 • تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین

 • مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
 • مفهوم تعارض قوانین
 • عوامل پیدایش تعارض قوانین
 • رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها
 • اصطلاحات تعارض قوانین
 • الف : صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی
 • ب : قواعد تعارض و قواعد مادی
 • ج : دسته های ارتباط و توصیف
 • د : قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
 • هـ : قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی
 • و : قوانین دیگر
 • قلمرو و تعارض قوانین
 • حال در موردیکه
 • روشهای حل تعارض قوانین

فصل دوم : پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین           

 • مشخصات مکتب ایتالیایی
 • اعمال قاعده ایرانی حل تعارض
 • اختلاف از جهت قواعد حل تعارض یا قواعد ارتباط
 • ارکان توصیف

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۳۶ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


شهریور ۳ام, ۱۳۹۵ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی – حقوق

توضیحات :

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی (الکترونیکی که نوری و مانند آن) و به عبارت دیگر از (داده پیام) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد. انعقاد قراردادهای الکترونیکی، تابع قواعد عمومی قراردادهاست. زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول : اعتبار قراردادهای الکترونیکی

 • گفتار اول: انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی
 • گفتار دوم: انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی
 • ۱) اشکال تشریفات
 • (۱ -۱) صراحت در بیان قصه
 • (۱ -۲) شرط قبض مال موضوع قرارداد
 • (۱ – ۳) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد
 • (۱ -۴) تنظیم سند رسمی
 • ۲) تأمین تشریفات با داده ی پیام
 • (۲- ۱) شرط صراحت
 • (۲ -۲) شرط قبض مال موضوع تعهد
 • (۲- ۳) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد
 • (۲- ۴) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی
 • (۲- ۵) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم : شرایط تشریفات

 • زمان و مکان موضوع عقد
 • گفتار اول: سیستم های دارای نص خاص
 • گفتار دوم: سیستم های فاقد نص
 • مفهوم ارسال و وصول
 • (۱- ۱) زمان دریافت
 • (۱ -۲) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

 • گفتار اول: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی
 • گفتار دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی
 • (۱- ۱) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی
 • (۱ -۲) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۷۰ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۵ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله سند و اقسام آن – حقوق

توضیحات :

مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. این مقاله به معرفی سند و انواع آن می پردازد.

 

فهرست مطالب :

فصل اول: سند و اقسام آن

 • مبحث اول: تعریف سند
 • مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی
 • بند اول: سند عادی و تعریف آن
 • بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
 • بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
 • بند چهارم: انواع سند رسمی
 • الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
 • ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
 • بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
 • بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی

 • مبحث اول: اسنادی که می‌توان درخواست اجراء آن‌ها را نمود
 • بند اول: اسناد معلق و منجز
 • بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
 • بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
 • بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
 • مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
 • بند اول: دفتر اسناد رسمی
 • بند دوم: اجرای ثبت یا اداره ثبت
 • بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
 • مبحث سوم: صدور اجرائیه
 • بند اول: تعریف اجرائیه
 • بند دوم: انواع اجرائیه
 • بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
 • بند چهارم: تعداد برگ‌های اجرائیه
 • بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

 • مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
 • مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
 • بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
 • بند دوم: ابلاغ اجرائیه
 • بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

فصل چهارم: ترتیب اجراء

 • مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
 • بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
 • بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
 • بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
 • بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
 • بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
 • بند ششم: وجه الااتزام
 • بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
 • بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
 • الف: بازداشت اموال منقول
 • مرحله اول: تقاضای متعهدله
 • مرحله دوم: ارزیابی
 • مرحله سوم: تعیین حافظ
 • ب: بازداشت اموال غیر منقول
 • بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
 • بند دهم – مزایده اموال بازداشت شده
 • بند یازدهم – مستثنیات دین
 • بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
 • مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
 • بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
 • الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
 • ب: اسناد مربوط به اموال منقول
 • بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
 • بند سوم: زمان حراج و ختم آن
 • بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
 • بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
 • بند ششم: تخلیه
 • بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
 • بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
 • مبحث سوم: هزینه‌های اجرائی
 • مبحث چهارم: خاتمه عملیات اجرائی

فصل پنجم: شکایت اجرائی

 • مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند
 • مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
 • مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

 • مبحث اول: معانی توقیف
 • مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۷۵ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۵ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده – حقوق

توضیحات :

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرح مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • مبحث اول
 • تعاریف لغوی اصطلاحات
 • مبحث دوم
 • اجرای احکام مدنی
 • گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.
 • ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
 • ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
 • د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
 • و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب // و نحوه اجرا
 • گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
 • گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول
 • بخش اول: محل فروش
 • بخش دوم: زمان فروش
 • ج) موعد فروش
 • گفتار سوم: آگهی فروش
 • گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین
 • الف) اخطار به محکوم له جهت حضور
 • ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور
 • ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است
 • د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه
 • ‌گفتار پنجم: جلسه فروش
 • الف) حضار اجباری در جلسه فروش
 • ب) حضار اختیاری
 • ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
 • توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده
 • گفتار پنجم: موارد رد
 • گفتار ششم: مبلغ فروش
 • الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب
 • ب) مبلغ توافق
 • ج) قیمت مزایده
 • گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده
 • گفتار هشتم: نحوه پرداخت
 • الف) پرداخت نقدی
 • ب) پرداخت به وعده
 • گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده
 • گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده
 • گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول
 • گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده
 • مبحث دوم
 • فروش اموال غیرمنقول
 • گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول
 • گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول
 • مبحث سوم
 • تخلفات دادوز
 • گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری
 • گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه
 • مبحث چهارم
 • اجرای اسناد رسمی
 • گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن
 • گفتار دوم
 • بازداشت امواع منقول
 • گفتار سوم
 • بازداشت اموال غیرمنقول
 • گفتار چهارم
 • حراج
 • بخش اول: آگهی فروش
 • بخش دوم: مکان حراج
 • بخش سوم: دعوت از طرفین
 • بخش چهارم: زمان حراج
 • بخش پنجم: مبلغ حراج
 • بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج
 • بخش هفتم: جلسه حراج
 • بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج
 • بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده )
 • مبحث سوم
 • معاملات دولتی
 • تعریف مناقصه:
 • گفتار اول: مناقصه
 • بخش اول: طبقه‌بندی معاملات
 • بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات
 • بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه
 • بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه
 • بخش پنجم: انعقاد قرارداد
 • بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات
 • گفتار دوم
 • مزایده
 • بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده
 • بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده
 • بخش چهارم: فروش اموال منقول
 • بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی
 • بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی
 • بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی
 • مبحث چهارم: بورس
 • گفتار اول: ارکان بورس
 • نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
 • منابع و ماخذ

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۳۹ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


اسفند ۲۹ام, ۱۳۹۴ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله بررسی دیوان عدالت اداری – حقوق

توضیحات :

در این مقاله سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد. با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود.

 

 • فهرست مطالب :
 • سخنی با خواننده محترم
 • پیشگفتار
 • فصل اول :  تشکیلات دیوان عدالت اداری
 • بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان
 • بخش دوم : هیات عمومی دیوان
 • بخش سوم : ارکان دیوان
 • بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان
 • آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
 • دادخواست
 • وکالت
 • رسیدگی به دادخواست و انشای رای
 • موارد امتناع
 • اجرای حکم
 • تجدید نظر
 • اجرای حکم تجدید نظر
 • فصل دوم : قانون دیوان عدالت اداری
 • آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 • مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال
 • فصل سوم : لایحه جدید دیوان عدالت اداری
 • ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری
 • برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری با لایحه اخیر
 • محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان
 • معایب لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان
 • بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )
 • شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)
 • نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه
 • فصل چهارم : نتیجه
 • منابع و مآخذ

 

مشخصات :

 • تعداد صفحات : ۶۴ صفحه
 • نوع فایل : فایل Word

 


اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۴ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان پروژه مضاربه از دیدگاه حقوقی – حقوق

توضیحات :

مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند. بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • طبق قانون مدنی
 • ویژگی های مضاربه
 • ضوابط اجرائی
 • مشارکت
 • اجتماع حقوق مالکین متعدد
 • شیئی واحد
 • اشاعه
 • ویژگی ها
 • حسابدرای مشارکت مدنی
 • تسویه مشارکت مدنی
 • برگشت اسناد انتظامی
 • فروش اقساطی
 • فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار
 • ضوابط خرید
 • ….

 

• این مقاله در قالب فایل Word و در ۶۱ صفحه ارائه شده است.

 


آذر ۳ام, ۱۳۹۴ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله بزه دیدگی اطفال بزهکار – حقوق

توضیحات :

در این نوشتار پس از ذکر پیشینه‎یِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچه‎یِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزه‎ دیدگی اطفال سخن به میان آمده و بی ‎توجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزه‎دیدگی اطفال به شمار آمده است.

 

فهرست مطالب :

 • چکیده
 • مقدمه و مبانی نظری
 • پیدایش بزه‎دیده شناسی و سیر تکاملی آن
 • مبانی نظریِ بزه‎دیده شناسی اطفال
 • روش تحقیق
 • ویژگی‎های مردم شناسانه‎ی مددجویان تحت پژوهش
 • یافته‎های پژوهش
 • نتیجه‎گیری نهایی و ارائه‎یِ چند پیشنهاد
 • چند پیشنهاد عملی
 • پی نوشت‎ها

 

• این مقاله در قالب فایل Word و در ۲۴ صفحه ارائه شده است.

 


مرداد ۹ام, ۱۳۹۴ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی – حقوق

توضیحات :

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست و پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمات حقوق و حقوق اساسی
 • مبنا و هدف حقوق
 • ماهیت نظام حقوقی
 • رابطه حقوق با سایر علوم
 • رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی
 • رابطه حقوق و علوم سیاسی
 • رابطه حقوق و علوم طبیعی و ریاضی
 • مفهوم قانون اساسی
 • گرایش به قوانین اساسی مدون
 • دلائل و چگونگی ظهور قوانین اساسی
 • انواع قوانین اساسی

 

• این مقاله در قالب فایل Word و در ۲۳ صفحه ارائه شده است.

 


تیر ۲ام, ۱۳۹۴ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه – حقوق

توضیحات :
پژوهش درحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است. این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه را مطالعه کنیم درباره نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافته است که براساس منابع محدود و علایم به جا مانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌ روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه: اهمیت تحقیق
 • پیشگفتار: اهمیت تاریخ حقوق
 • مقدمات جنبش مشروطه در ایران
 • انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی
 • الف – درآمد
 • ب دوران پایان قاجار (اوضاع قضائی و دادرسی)
 • ج – عصر مشروطه
 • ج فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه
 • ج اصل دو درجه بودن رسیدگی
 • ج – اصل انفصال ناپذیر بودن قضات
 • ج – – تعدد یا وحدت دادرس
 • ج – علنی بودن محاکمات
 • د – تشکیلات قضائی
 • د – تشکیلات قضائی
 • د محاکم جزا
 •  الف – محکمه پلیس
 •  ب – محکمه جزا
 •  ج – دادگاه جنائی
 •  د – محاکم اداری
 •  ه – محاکم نظامی
 •  ح – اصلاحات
 •  ظ – نتیجه
 •  نظام قضائی در دوره پهلوی
 •  فصل اول: انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
 •  مبحث اول: انحلال عدلیه
 •  گفتار اول: وجاهت قانونی انحلال عدلیه ۰
 •  مبحث دوم: ایجاد دادگستری نوین
 •  فصل دوم: تشکیلات قضائی
 •  گفتار اول: محاکم عمومی
 •  گفتار دوم: محاکم اختصاصی
 •  مبحث اول: حاکمیت نسبی قضائی
 •  مبحث دوم: تمدید قضاوت شرعی
 •  گفتار اول: تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی
 •  گفتار دوم: تصویب قوانین عرفی
 •  گفتار سوم: تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی
 •  جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
 •  قوانین شکلی – قانون اصول محاکمات جزایی
 •  قوانین ماهوی
 •  قانون مجازات عمومی
 •  فقدان امنیت و عدالت قضائی
 •  تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان
 •  فهرست منابع و ماخذ

 

 • این مقاله در قالب فایل Word و در ۴۱ صفحه ارائه شده است.

 


خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۴ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان مقاله از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده – حقوق

توضیحات :

در این نوشتار، علل و پیامدهای ناگوار اعتیاد زنان (صرف‌نظر از پیامدهای مشترک با اعتیاد مردان) در محورهایی نظیر کارکردها، روابط و نقش‌های خانواده، استحکام و ثبات خانواده… تبیین شده است. در پایان مقاله نیز راهکارها و اقدامات اجرائی مؤثر جهت پیشگیری از اعتیاد زنان ارائه گردیده است.

 

فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • تعریف اعتیاد
 • انواع مواد مخدر
 • متغیرهای اعتیاد
 • علل و عوامل اعتیاد
 • پیامدهای اعتیاد زنان
 • پیشگیری از اعتیاد زنان
 • فهرست منابع

 

• این مقاله در قالب فایل Word و در ۱۵ صفحه ارائه شده است.

 


اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۴ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان پروژه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم – حقوق

 

توضیحات :

پروژه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مباحثی مثل تعریف جرم – دیدگاه های مختلف درباره جرم وتبیین های آنها پرداخته شده است. بخش دوم به عوامل موثر در جرم – دیدگاها و نظریات مختلف درباره اهمیت عوامل موثر در جرم توجه شده است. بخش سوم نیز به عوامل اتفاقی انواع علل و عوامل اتفاقی – و نقش آنها در وقوع جرم پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب :

فصل اول
مقدمه
ضرورت و اهمیت مسئله
سوالات تحقیق
روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم
تعریف جرم
اصول جرم شناسی
علت
انگیزه
شرط
عامل
طبقه بندی مجرمین
مجرمین سازمان یافته
مجرمین متعلق به گروه های مشخص
مجرمین اتفاقی
مجرمین احساساتی
جرائم یقه سفیدها
فصل سوم
عوامل موثر در ارتکاب جرم
عوامل فردی و روان شناختی
جرم و جنسیت
عوامل محیطی
الف – محیط خانوادگی (عوامل اجتماعی به    خاص)
ب- محیط متشنج خانواده
ج – از هم گسستگی خانوادگی
د- روابط عاطفی و تربیتی والدین
هـ – محیط  سکونت خانواده
عوامل اجتماعی به معنای عام
نظریه دوکیسم
مرتون
دیدگاه روان کاوی و جرم
مکتب دفاع اجتماعی نوین
فصل چهارم
حوادث و عوامل اتفاقی
تعریف جرایم اتفاقی
تاریخچه جرایم اتفاقی
رابطه عوامل اتفاقی و جرم
تبیین های جامعه شناختی
همرنگی  (تبیین ها ی روان شناختی و جامعه شناسی)
محیط اجتماعی و عوامل اتفاقی وقوع جرم
جمع بندی و نتیجه گیری
فهرست منایع و مأخذ

 

♦ این پروژه با فرمت Word و در ۵۶ صفحه ارائه شده است.

 


بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۳ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ،

دانلود رایگان پروژه بررسی پدیده قاچاق و عناصر آن – حقوق

 

توضیحات :

ورود و خروج کالا و ارز به کشور به صورت قاچاق و غیرقانونی که اغلب به منظور تحصیل سود انجام می شود به تدریج به چرخه ای بزرگ تبدیل شده و در حد قابل توجهی از نیروی انسانی جامعه را به خود مشغول کرده به گونه ای که تأثیر آن بر اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر می باشد. به همین دلیل تأمل و بررسی دقیق تر و شناخت بیشتر این پدیده نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، برای مقابله بهتر با آن ضروری است به همین جهت این پدیده را در چند بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

فهرست مطالب :

پیشگفتار
چکیده
بخش اول: کلیات
فصل اول: تعاریف
مبحث اول- تعریف لغوی قاچاق
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومی
مبحث دوم: عنصر مادی
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوی
بخش دوم
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگی
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی
گفتار اول: سازمانهای شاکی
مبحث دوم: مراجع قضایی
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف
گفتار دوم: حق الکشف مأموران
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق
منابع

 

♠ این پروژه با فرمت Word ارایه شده و قابل ویرایش است.

 


مهر ۱۹ام, ۱۳۹۳ | | دسته: مقالات و پروژه ها
برچسب ها: ، ، ، ، ، ،

پروژه ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎشی از ﺧﺴﺎرات ﻣﺎزاد ﺑﺮ دﻳﻪ – حقوق

توضیحات :

ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﺧﺴﺎرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ دﻳﻪ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی را ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪﻛﻪ ً ﺑﻌﻀﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﺒﺮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ وﻳﮋه ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻛﻪ دﻳﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ.

 

فهرست مطالب :

 • ﭼﻜﻴﺪه
 • ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ
 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی
 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی
 • اﻗﺴﺎم ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮی
 • ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎری ﻛﺸﻮر
 • ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﺮاد ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
 • ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﺮاد ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ
 • ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﺧﺴﺎرت در ﺣﻘﻮق ﻛﺎر
 • آﻳﺎ ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮی ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ؟
 • دﻻﻳﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎدی
 • ﺿﺮورت ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻮاﻋﺪﻓﻘﻬﻲ
 • اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ قاعده ی ﻻﺿﺮر در اﺛﺒﺎت ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی
 • ﻗﺎﻋﺪه ی ﻧﻔﻲ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج
 • آﺳﻴﺐﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی
 • اﻟﻒ) ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻳﻪ در ﻓﻘﻪ
 • ب) ﺟﺒﺮان زﻳﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺴﺎرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ دﻳﻪ
 • ج) ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﺧﺴﺎرت ﻣﺎزاد
 • د)ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﻲ
 • ﻫـ) ادﻟﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺻﺤﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی زاﻳﺪ ﺑﺮ دﻳﻪ
 • رد اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺴﺒﻴﺖ در اﺛﺒﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زاﻳﺪ ﺑﺮ دﻳﻪ
 • ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی
 • ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 


شهریور ۷ام, ۱۳۹۳ | | دسته: محصولات
برچسب ها: ، ، ، ، ، ،


[Text-Advertisements]